Điều Khoản Sử Dụng

Sau khi truy cập vào website để tham khảo hoặc đặt hàng, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của AoThunExpress.COM. Vui lòng xem kỹ các quy định và góp ý để chúng tôi có thể xây dựng website AoThunExpress.COM ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của khách hàng.

Quyền lợi bảo mật thông tin khách hàng

Khi đăng kí mua hàng tại website AoThunExpress.COM, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng và dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin khách hàng tại AoThunExpress.COM sẽ được bảo mật và chỉ trong trường hợp được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng website AoThunExpress.COM

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website AoThunExpress.COM. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của AoThunExpress.COM ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại 0986.39.76.76hoặc email: contact@AoThunExpress.COM